Zajištění dopravní obslužnosti v období od 1. 4. 2023 do 31.7. 2023

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní obslužnosti sděluje k akci „II/354 Ostrov nad Oslavou – křiž. s II/602, Zahradiště – úprava silnice" následující: 

Od 1.4.2023 do 31.7.2023

 Objízdná trasa: Velké Meziříčí – sil. II/602 – Měřín – sil. II/348 – Černá – sil. III/34826 – Pavlov a dále v původní trase (obousměrně) (bez obsluhy Olší nad Oslavou, Netína, Záseky a Zadního Zhořce).

Zhotovitelem zajišťovány (prostřednictvím AD Šiman) svozy cestujících ze Zadního Zhořce, Záseky a Netína do Měřína na spoj 841204/7 do školy do Radostína n. O (začátek školy v 7:10) a zpět bude zajištěn odvoz dětí z Měřína ze spojů 841204/18 a 28 do Netína, Záseky a Zadního Zhořce. Dále bude zhotovitelem zajištěn ranní svoz cestujících z Olší n. O. do Velkého Meziříčí jako náhrada za spoj 840204/6. Odpoledne se cestující dostanou z Velkého Meziříčí do Olší n. O. spoji 841204/27 a 37 – odpolední svoz tedy nebude zajištěn.

 Objízdná trasa pro spoj 840204/2 bude vedena ze zastávky „Pavlov,,I" – sil. III/34826 – Černá – II/348 – Měřín – II/602 – III/0026 – Lavičky – MK Závist-Olší nad Oslavou – Olší nad Oslavou – III/35433 – dále v původní trase.

 Obousměrná objízdná trasa pro spoje 841204/4 a 5 bude vedena ze zastávky „Velké Meziříčí, Mostiště, nemocnice" – sil. III/35437 – sil. III/35433 – Olší nad Oslavou – obsloužit zastávku „Velké Meziříčí, Olší n.Osl.".Zastávka „Velké Meziříčí, Olší n. Osl." bude dále obsloužena spoji 841204/26, 27, 36 a 37, které budou provozovány v rámci výlukového jízdního řádu i v období letních prázdnin.  

  

Výlukové jízdní řády:

840204.pdf

841204.pdf

Odjezdy a příjezdy náhradní autobusové dopravy (AD Šiman) 

Nahradni-doprava-Zhorec.pdf