Organizační struktura

  • Obec Zadní Zhořec- tel.: 566 544 026
  • Starosta obce
  • Zastupitelstvo obce
  • Kontrolní výbor
  • Finanční výbor
  • Stavební komise
  • SPOZ