Včelařství

 7030192Chov včel je historicky spjat s životem na vesnici. Staré úlovné soustavy byly nahrazeny moderními tak, aby vyhovovaly jak obsluze tak včelám. Jedním z nositelů nových technologií v naší obci byl v padesátých letech minulého století Bohumil Němec, Zadní Zhořec 42, který byl významným a úspěšným státním včelařem, chovajícím již tehdy cca 150 včelstev na třech stanovištích. Už tehdy pracoval s nastávkovými úly a modernizaci chovu včel přenášel i mezi další včelaře v rámci zájmového včelaření.

V Zadním Zhořci v současné době je 6 včelařů, kteří chovají celkem 55 včelstev. V poslední době došlo k nárustu počtu včelstev na jednoho včelaře. Organizačně jsou naši včelaři zahrnuti do základní organizace ve Velkém Meziříčí, kde se zúčastňují nejen schůzí, ale i přednášek, školení a výstav. Oblíbené jsou i zájezdy k chovatelům, kde získávají nové poznatky a vědomosti.
Bohužel včelařství nepřináší jenom radost, ale i starosti v podobě boje proti varroáze, moru včelího plodu, Nosemově nemoci a dalším chorobám.

Chovem včel člověk získává zdraví prospěšné produkty - med, mateří kašičku, propolis a včelí vosk. Pro společnost a přírodu mají včely daleko důležitější význam, kdy zajišťují 95% opylování hmyzosnubných rostlin. Zisk z opylovací práce včel je 137x větší než produkce již jmenovaných produktů.
Již Albert Einstein řekl: " Lidstvo zahyne do čtyř let, pokud ze Země zmizí včely." Proto byla včelám vždy vzdávána úcta a věnována veliká péče. Úcta ke včelám se projevuje i ve včelařské mluvě, kdy se říká, že včela nebo včela umírá. Odpradávna byla včela symbolem pracovitosti a ušlechtilosti.