Historie

První zmínka o Zadním Zhořci pochází z roku 1466.

Osada náležela k měřínskému proboštství a bývala zastavována třebíčským klášterem. Od roku 1559 byl Zadní Zhořec (dříve Zhoř Malá) u panství zhořského. Podle zhořského (Stránecké Zhoře) Urbáře z roku 1695 bylo v Zadním Zhořci v té době 14 gruntů, 1 mlynář, 2 chalupníci a 2 podruzi. Od roku 1729 až do roku 1848 patřila osada majitelům meziříčského panství .V roce 1861 skoro celá osada vyhořela. Při obnově obce došlo k nové zástavbě západním směrem. Obec měla tehdy 4 samoty : 2 mlýny, pazdernu a domek u Záseky.


Novodobá historie v datech:

 • 1850 - 51 vybudován nový (čtvrtý ) rybník
 • 1902 ustaven SDH
 • 1911-1914 byla postavena silnice od obecního rybníčka na návsi až do Záseky
 • 1922 obec získala samostatný statut – odtrhla se od Netína
 • 1947 byla obec elektrifikována
 • 1948 ustaveno Jednotné strojní družstvo (ZSD)
 • 1949 založeno Jednotné zemědělské družstvo, které se v roce 1953 rozpadlo
 • 1950 byl v obci zbudován obecní rozhlas
 • 1958 větrná bouře se smrští a bylo opětovně založeno JZD
 • 1951 do obce zaveden státní telefon
 • 1973 autobusová linka prodloužena až do Zadního Zhořce
 • 1975 otevřena prodejna potravin a postavena autobusová zastávka
 • 1980 vybudována částečná kanalizace v obci a provedena úprava na návsi kolem kapličky
 • 1980 sloučení národních výborů – spojení s Radostínem nad Oslavou byla dokončena stavba obecního vodovodu
 • 1987 vybudována komunikace Zadní Zhořec – Zahradišťský les ke státní silnici Velké Meziříčí – Žďár nad Sázavou
 • 1988 vybudování sportovního hřiště
 • 1990 obnovení samostatnosti obce
 • 1993 navrácení objektů manželům Soškolovým
 • 1994 od ZD vykoupena stodola, která se postupně předělávala na hasičkou zbrojnici s technickým zázemím. V průběhu přestavby byl projekt doplněn a postaveno horní patro se společenskou místností s příslušenstvím
 • 1998 vybudovány telefonní přípojky ke všem objektům
 • 2003 obci udělen znak a prapor
 • 2004 plynofikace obce
 • vydána vlastivědná kronika Zadní Zhořec – možno zakoupit na OÚ
 • 2006 - 2007 rekonstrukce budovy obecního úřadu s vybudováním menšího společenského sálu v patře budovy