Vyhlášky a dokumenty

Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

ozv1-2019-ko.pdf


Obecně závazná vyhláška obce č.2/2019, o místním poplatku ze psů

ozv2-2019-psi.pdf


Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2019, o místním poplatku z pobytu

ozv3-2019-pobyt.pdf


Obecně závazná vyhláška obce Zadní Zhořec č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

ozv4-2019-vp.pdf


Obecně závazná vyhláška obce Zadní Zhořec č. 5/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Zadní Zhořec.

ozv5-2019-system-ko.pdf


Obecně závazná vyhláška obce Zadní Zhořec č.6/2019, o místním poplatku ze vstupného 

ozv6-2019-vstup.pdf